Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

                 Administratíva a komunikácia

Úvod

 Ak chceš niekým v živote byť, musíš sa vedieť presadiť!

„Obyčajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ vysvetľuje.
Vynikajúci učiteľ demonštruje. 
Veľký učiteľ inšpiruje.“
 
(William Arthur Ward) yes

          

Obchodná akadémia
na Edupage.sk

 

Vítam vás na svojej stránke. Chcem vám poskytnúť svoje materiály, prezentácie, učebné texty a odkazy, linky a zaujímavosti, ktoré považujem za užitočné používať vo vyučovaní. Všetky materiály, ktoré zverejňujem, som spracovala sama. 

 Niečo na uváženie,
ako sme pospájaní....
 
 
      Aktuálne           počasie
 
 

OZNAM

pozrite si video k 110. výročiu našej školy OA v BB    TU

 

O Z N A M 

Veeeľmi odporúčam nielen pre maturantov
SJL, ANJ, .... vypracované témy, testy, maturity
 
 
 
  Vysoká škola??? Veľmi zjednodušený typ testu pre výber školy ponúka aj Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny na stránke www.istp.sk

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,  osobným listom poďakoval riaditeľke našej obchodnej akadémie  
Ing. Darine Šlosarovej a kolektívu pedagogických zamestnancov. V liste ocenil spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy kvalitných a úspešných uchádzačov o štúdium na ich fakulte, ktorí patria tradične aj medzi výborných študentov.

 

To svedčí o vysokej úrovni školy, kvalite výchovno-vzdelávacích výsledkov a úspešnej príprave absolventov školy nielen pre ekonomickú prax, ale aj pre štúdium na vysokých školách.


 

 Slovo_euro.doc (31 KB)

                         Otestujte sa z POE a ÚČT TU

Výsledky MATURÍT   TU

aj s riešením a nahrávkami   TU

Správa z praxe pre 3. a 4. ročníky

 
Myslieť je ľahké, konať je ťažšie, najťažšie je konať podľa svojich myšlienok.
Pričiň sa, aby si bol naozaj tým, čím sa chceš stať.
  http://www.sudoweb.com/webmaster.php SUDOKU - stiahnite si a vytlačte denné SUDOKU
Kontakty  Ing. Anna Steinhübelová
 
Časový rozvrh vyučovania
 
Pondelok – štvrtok
  0. h    7.05 –   7.50
  1. h    8.00 –   8.45
  2. h    8.55 –   9.40
  3. h    9.55 – 10.40
  4. h  10.50 – 11.35
  5. h  11.45 – 12.30 (1. a 2. r.)prestávka
  6. h  13.00 – 13.45
  6. h  12.35 – 13.20 (3. a 4. r.)prestávka
  7. h  13.50 – 14.35
  8h  14.35 – 15.20
   9. h  15.25 - 16.10
 
Piatok
 0. h        7.10 –   7.55
 1. h        8.00 –   8.45
 2. h        8.55 –   9.40
 3. h        9.55 – 10.40
 4. h      10.50 – 11.35
 5. h      11.45 – 12.30
 6. h      12.35 – 13.20
 
Organizácia školského roka 2018/2019
Prázdniny od do
jesenné 30. 10. 18 02. 11. 18
vianočné 24. 12. 18 07. 01. 19
polročné 01. 02. 19 01. 02. 19
jarné 04. 03. 19 08. 03. 19
veľkonočné 18. 04. 19 23. 04. 19
letné 01. 07. 19 31. 08. 19
     
     
Maturita - písomná časť 17. 03. 19 20. 03. 19
Maturita - odborná časť 09. 04. 19 11. 04. 19
Maturita - ústna časť    
Klasifikačná porada 1. 24. 01. 19  
Klasifikačná porada štvrtáci 09. 05. 19  
Klasifikačná porada 2. 20. 06. 19  

 

 

www.slovenskalupca.sk
 
   enlightened 
1. nevŕtaj
2. nemudruj
3. usmievaj sa
4. neber si všetko osobne
5. neplánuj

Môj blog na WORDPRESS

 

Môj priestor na OneDrive

 

 

 

 

 

 

PRIESTOR na OneDrive - ADK  
Daniela Haliarka

IKOMUNIKACIA

KMU (Klub moderných učiteľov) Banská Bystrica

 

 OneDrive - 7 GB priestoru - virtuálny disk zadarmo. A ponuka veľa iných aplikácií.

Krúžok SIP - spracovanie informácií na PC a WORDPROCESSING v šk. r. 2014/2015

- zdokonaľovanie v rýchlosti a presnosti písania na PC
- využívanie korektorských značiek na úpravu textu
- úprava textu na profesionálnej úrovni

 

 

 

Krúžok Internetovej komunikácie a kreativity - nefunguje

Školský kalendár 2018/2019 TU  
 
              2018/2019
 
P IX 3 10 17 24   X 1 8 15 22 29 XI 5 12 19 26
U   4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27
S   5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28
Š   6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29
P   7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24  
N 2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25  
P XII 3 10 17 24 31 I   7 14 21 28 II 4 11 18 25
U   4 11 18 25     1 8 15 22 29   5 12 19 26
S   5 12 19 26     2 9 16 23 30   6 13 20 27
Š   6 13 20 27     3 10 17 24 31   7 14 21 28
P   7 14 21 28     4 11 18 25   1 8 15 22  
S 1 8 15 22 29     5 12 19 26   2 9 16 23  
N 2 9 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24  
P III 4 11 17 25   IV 1 8 15 22 29 V 6 13 20 27
U   5 12 19 26     2 9 16 23 30   7 14 21 28
S   6 13 20 27     3 10 17 24   1 8 15 22 29
Š   7 14 21 28     4 11 18 25   2 9 16 23 30
P 1 8 15 22 29     5 12 19 26   3 10 17 24 31
S 2 9 16 23 30     6 13 20 27   4 11 18 25  
N 3 10 17 24 31     7 14 21 28   5 12 19 26  
P VI 3 10 17 24   VII 1 8 15 22 29 VIII 5 12 19 26
U   4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27
S   5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28
Š   6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29
P   7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24 31
N 2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25  

 

 

 

 

TOPlist