IT a Internet

Test pre druhákov

  
Prečítaj si otázky a označ správnu odpoveď. Aby si videl všetky otázky, klikni na tlačidlo vpravo.